Домашняя Турбо Эффект Продукты Энергия земли \ Геоэнергия служба інформації Контакты
 
Geoenergidagen 2017 05/09/2017
28-29 september på Scandic Talk i Älvsjö.

Välkommen till Geoenergidagen 2017 och dess workshop och middag den 28 och 29 september!

MuoviTech är med som utställare och kommer lära dig allt om TurboCollector 45.

VAD ÄR GEOENERGIDAGEN?
Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

Dagen före Geoenergidagen arrangeras även en halvdags workshop kring aktuella geoenergirelaterade frågeställningar.

Läs mer: Klicka här
Контакты MuoviTech Україна Alchevskych str. 15, Kharkov, Ukraine, 61002 Tel: +38 (057) 754 59 49
Copyright MuoviTech© 2018
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE